Visa allastudier.se som: Mobil

Migration och social hållbarhet

Röda Korsets folkhögskola
Sammanfattning
Folkhögskola
Stockholm
1 år
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: Löpande - Stockholm

Migration och social hållbarhet

Det här är en kurs för dig  som vill verka samhällsförändrande och arbeta för hållbar samhällsutveckling, och som vill fördjupa dig i migrationsfrågor utifrån ett rättighetsperspektiv.
Varför flyr och migrerar människor? Vad händer när en söker asyl, och hur ser etableringsprocessen ut?
Vi tror att handling är viktigt för förändring, något som avspeglas i kursens upplägg.
Kursåret består av både teoretiska och praktiska delar, där deltagarna ges möjlighet att fördjupa sina teoretiska kunskaper genom en längre praktikperiod.

2015 sökte fler människor än någonsin tidigare asyl i Sverige.
Antalet asylsökande i Sverige har idag sjunkit kraftigt, men antal flyktingar i världen fortsätter att öka.

I ett samhälle som börjar ifrågasätta asylrätten är det viktigt att ha en förståelse för i vilken historisk kontext flyktingkonventionen och deklarationen om de mänskliga rättigheterna skrevs.

Hur skulle asylrätten påverkas om flyktingkonventionen omförhandlas i dagens politiska klimat?

Kursen är för dig som

-är intresserad av asyl- och migrationsfrågor.

och/eller

-redan har teoretiska kunskaper inom området och vill få direktkontakt med organisationer, myndigheter, volontärer och andra yrkesverksamma inom ämnet.

- arbetar med asyl- och migrationsfrågor och vill bli tryggare och bättre rustad i sin yrkesutövning

- arbetar med målgruppen men vill öka sina teoretiska kunskaper i frågor som rör asyl, migration och mänskliga rättigheter

Kursbeskrivning
Kursen tar upp migrationsprocessens tre delar; orsaker till flykt, asylprocessen och etablering i det nya landet.
Du kommer att skaffa dig kunskaper för att bli tryggare och bättre rustad i mötet med nyanlända. Skolan är en plats där människor med erfarenheter från olika delar av världen möts, vilket vi använder oss av i utbildningen.

Kursens mål är att utifrån gedigna kunskaper kunna förstå och möta flyktingars och asylsökandes behov både på ett personligt plan och i relation till omvärlden. Deltagarna ska i sina uppdrag kunna agera medvetet utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Kursens innehåll

  • Internationella konventioner
  • Svensk asylprocess
  • Migrationsprocessen
  • Bemötande
  • Konflikthantering

Kurstid

26 augusti 2019- 28 maj 2020
Studierna är på heltid och studiemedelsberättigade

Antagningsvillkor

Goda kunskaper i engelska är ett plus. Engagemang i frivilligorganisation, tidigare studier vid folkhögskola eller erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Praktisk info
Materialkostnad 1000 kronor/termin samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kronor som utgör ett förskott på materialkostnaden. För finansiering kontakta CSN.

Så ansöker du

Gymnasiebehörighet eller motsvarande samt goda kunskaper i svenska och engelska.

Kontakta skolan för mer information om ansökan. 

Kostnader

Materialkostnad 1000 kronor/läsår samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kronor som utgör ett förskott på materialkostnaden. För finansiering kontakta CSN.

Röda Korsets folkhögskola

Röda Korsets Folkhögskola

Röda Korsets folkhögskola 

Demokrati, mänskliga rättigheter och respekt är ord som används ofta, ibland alltför lättvindigt. Men vad betyder de? Och framför allt, vad innebär de rent praktiskt i ett globalt perspektiv? Du som någon gång har funderat över frågor som dessa och...


Läs mer om Röda Korsets folkhögskola och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Migration och social hållbarhet
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Migration och social hållbarhet, fyll i följande uppgifter: