Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
300 hp
Heltid
Svenska
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Apotekarprogrammet

Det är apotekaren som är läkemedelsexperten på apoteket, i läkemedelsindustrin och inom forskningen.

Farmaci handlar om allt ifrån hur läkemedel påverkar oss på cellnivå till utveckling av nya läkemedel. Farmaceuten är en viktig länk från läkare och kemister till allmänheten.

Både receptarier och apotekare är farmaceuter, men apotekaren har en längre utbildning. Fem års heltidsstudier leder fram till apotekarexamen.

Expert på läkemedel

Många av dem som utbildas till apotekare kommer så småningom att arbeta inom läkemedels­industrin eller på apotek. På apoteket är cheferna ofta utbildade apotekare och det är vanligt att de har en arbetsledande roll även inom läkemedelsindustrin.

En del apotekare arbetar mycket med läke­medelsinformation, både till allmänheten och till personalen inom hälso- och sjukvården. Kommunikationen är både muntlig och skriftlig.

Vid sjukhusen är det vanligt att apotekare ansvarar för hantering och beredning av läkemedel, och även inom tandvården kan apotekare informera om läke­medel.

Farmaceuternas specialistkompetens kan också efterfrågas av företag i livsmedelsbran­schen som i allt större utsträckning producerar mat som ska förbättra konsumenternas hälsa.

Många av de anställda vid Läkemedelsverket är apotekare. Det är den statliga myndighet som ansvarar för kontroll av läkemedel, naturläke­medel och medicintekniska produkter.

Det finns också apotekare som forskar kring läkemedels­frågor vid universitet och industrier.

Teori och praktik

Praktiska laborationer är viktiga på apotekarprogrammet, men mycket av undervisningen är också föreläsningar och grupparbeten. Studenterna läser bland annat kemi, cellbiologi, farmakologi och farmaci.

Utbildningen omfattar biomedicinskt inriktade ämnen som läran om kroppens funktioner, sjuk-doms­lära och läkemedelsbehandling av sjukdomar.

Det finns också möjlighet att fördjupa sig inom traditionella farmaceutiska ämnesområden som läkemedelsutformning och experimentell medicinsk forskning.

En stor del av kurslitteraturen är på engelska. De flesta kurser examineras med en skriftlig eller muntlig tentamen. Utbildningen avslutas med sex månaders praktik på apotek.

Studier utomlands

För dem som är intresserade av att studera utomlands finns goda möjligheter att göra det. Göteborgs universitet har samarbete med flera partneruniversitet runt om i världen.

Kurser på programmet kan bytas mot motsvarande kurser på partneruniversiteten och sedan tillgodoräknas i utbildningen hemma.

Ungefär en tredjedel av studenterna på apotekarprogrammet förlägger sitt examensarbete på termin nio utomlands.

Forskning

Många som läser på apotekarprogrammet vill forska. Utbildningen ger en bred bas för forskning inom det farmaceutiska området.

Under sommaren är det ganska vanligt att studenter hjälper forskare vid universitet. Efter examen får studenterna behörighet till forskarutbildning.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet och Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13).

Examen & Intyg

Apotekarexamen

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra 18 utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv. Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest...


Läs mer om Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Apotekarprogrammet
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Medicinaregatan 3
41390 Göteborg

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Apotekarprogrammet från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner för Apotekarprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: