Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
90 hp
Heltid
Svenska
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Barnmorskeprogrammet

Barnmorskeprogrammet

Få personer inom vården har en så nära relation till kvinnor och familjer som barnmorskan. Det är barnmorskan som är stödet och tryggheten i den mycket speciella situation som ett barns födelse är. Barnmorskan har också andra viktiga uppgifter, bland annat att främja sexuell hälsa genom upplysande arbete med ungdomar.

Huvudområdet för barnmorskeprogrammet är reproduktiv och perinatal hälsa. Området är knutet till livets början och mänsklig reproduktion.

Inom huvudområdet studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Vidare fokuseras på föräldraskapets utveckling, kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i ett livscykelperspektiv sexualitet och familjeplanering.

Lokal profil och värdegrund

Sahlgrenska akademins barnmorskeprogram har en lokal profil. Den betonar barnafödandet som en naturlig process, där onödiga interventioner alltid ska undvikas, och behovet av en god relation till den födande kvinnan och hennes familj. Barnmorskans stödjande roll betonas särskilt. Det innebär bland annat att barnmorskan måste ha stor förståelse för barnafödande i familje- och livsperspektiv och kunna reflektera över hur attityder och värderingar kan påverka upplevelsen av den vård som ges. Barnmorskan ska också stödja utvecklingen hos de blivande och nyblivna föräldrarna.

Utbildningen

Utbildningen är 1,5 år, motsvarande 90 högskolepoäng. De kurser som ingår fokuseras på kvinnors sexuella och  reproduktiva hälsa, normalt barnafödande, reproduktiv hälsa och komplicerat barnafödande, förlossningskonst, kvinno- och familjehälsa samt ett examensarbete inom reproduktiv och perinatal hälsa. Halva programmet utgörs av verksamhetsförlagd utbildning vilken är förlagd till Göteborg och andra orter i Västra Götaland. 

Barnmorskeprogrammet omfattar 90 högskolepoäng och ger yrkesexamen som barnmorska och en generell filosofie magisterexamen i huvudområdet reproduktiv och perinatal hälsa. Efter slutförd utbildning ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.
 

Förkunskaper

Svensk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande, ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska vid kursstart, därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra 18 utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv. Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest...


Läs mer om Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Barnmorskeprogrammet
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Barnmorskeprogrammet, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön