Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
180 hp
Heltid
Öppet hus
2021-03-10
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapi som profession baseras på akademisk utbildning, specifik kunskap om människan och ett självständigt yrkesansvar. En fysioterapeut arbetar med förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder inom olika områden i såväl offentlig som privat verksamhet. Fysioterapi syftar till att främja hälsa med och genom rörelse. Svensk fysioterapi är på många områden världsledande och ger därför även stora möjligheter att arbeta internationellt. Tre års heltidsstudier leder till en yrkesexamen och en kandidatexamen i fysioterapi. Vidareutbildning ger möjlighet till master- och doktorsexamen.

Upplägg och innehåll

Fysioterapeutprogrammet omfattar 180 högskolepoäng organiseras i kurser, med successiv fördjupning av teoretisk och praktisk kunskap, förmåga till självständighet, analys och kritiskt tänkande.

I början av utbildningen lär sig studenterna hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Studierna är då fokuserade på anatomi, fysiologi och psykologi. Grundläggande teorier och begrepp inom ämnet fysioterapi ingår.

Programmets andra och tredje år innebär en breddning och fördjupning inom ämnet fysioterapi. Studenterna lär sig identifiera, analysera, bedöma och utföra rehabiliterande och förebyggande insatser för människor med olika funktionsnedsättningar. Undervisningen omfattar olika medicinska ämnen, till exempel rehabiliteringsmedicin, ortopedi och neurologi. Grundläggande teorier inom exempelvis etik och kommunikation integreras med huvudämnet fysioterapi.

Under utbildningens andra år gör studenterna sin första handledda verksamhetsförlagda utbildningsperiod inom slutenvård och kommunvård. Senare under utbildningen ingår även verksamhetsförlagd utbildning inom rehabilitering och öppenvård. I en klinisk utbildningsmiljö får studenterna öva i att arbeta i team med blivande sjuksköterskor, arbetsterapeuter, och dietister.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete i fysioterapi. Efter examen ansöker studenten om legitimation hos Socialstyrelsen.

Teori och praktik

Undervisningsformerna på fysioterapeutprogrammet baseras på självstyrt lärande. Studenterna betraktas som aktivt kunskapssökande och förändringsbenägna, med ett medvetet och kritiskt värderande förhållningssätt till kunskap.

Några av de undervisningsformer som används är interaktiv undervisning med föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter, workshops och verksamhetsförlagd utbildning. Examination sker skriftligt och/eller muntligt och praktiskt.

Utbildningen innehåller totalt 22 veckors verksamhetsförlagd utbildning inom olika verksamheter i Västra Götalandsregionen.

Fysioterapeutprogrammet omfattar 180 högskolepoäng och ger yrkesexamen som fysioterapeut. Socialstyrelsen utfärdar legitimation efter slutförd utbildning.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 17/A15).

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Välkommen till Sahlgrenska akademin!

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv. Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest populära...


Läs mer om Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Öppet hus

Besöksdagen- digitalt öppet hus Student 10 mars

Varje vår bjuder vi in till öppet hus, Besöksdagen, på Göteborgs universitet. Vi samlar representanter från universitetets alla utbildningsområden och ger dig chansen att ställa frågor om våra utbildningar och om studentlivet till studievägledare och studenter. Vi kommer att erbjuda webbinarier, filmade rundvandringar på våra campusområden och möjlighet att chatta med oss. Vi ser framemot att träffa dig online den 10 mars!

Hälsa, sjukvård och tandvård

 • 9.20–9.50: Sjuksköterskan - en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården
 • 10.00–10.30: Läkarprogrammet
 • 10.40–11.10: Audionomprogrammet - ljud, hörsel och kommunikation
 • 11.20–11.50: Dietistprogrammet - Klinisk nutrition, att behandla olika sjukdomstillstånd med mat och näring
 • 12.00–12.30: Logopedprogrammet - medicin, psykologi och lingvistik
 • 12.40–13.10: Biomedicinska analytikerprogrammet- diagnostisk partner i sjukvården
 • 13.20–13.50: Arbetsterapeutprogrammet - när det enkla  är svårt i vardagen
 • 13.20-13.50: Bli läkemedelsexpert, att läsa farmaci vid apotekar- och receptarieprogrammet
 • 14.00–14.30: Fysioterapeutprogrammmet
 • 14.40-15.10: Tandhygienistprogrammet - Inriktning munhälsa - att främja, förebygga och behandla
 • 15.20–15.50: Logopedprogrammet - medicin, psykologi och lingvistik

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2021-03-10    Tid:   09:00 - 16:00  

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Fysioterapeutprogrammet
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Fysioterapeutprogrammet

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Fysioterapeutprogrammet från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: