Visa allastudier.se som: Mobil

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen

Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval till den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ges vid Göteborgs universitet.
Utbildningen ges även vid Karolinska Institutet och Malmö Universitet.

Syftet med utbildningen är att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige. Utbildningen startar på höstterminen och ges på helfart under 1 år (60 hp).

Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning.
Undervisningsspråk är svenska men utbildningsmoment på engelska kan förekomma. Den obligatoriska litteraturen är på engelska och svenska.

Anmälan inför höstterminen 2018

Anmälan sker via www.antagning.se
Du kan anmäla dig mellan den 15 mars och 16 april.

Anmälningskod: GU-12998

Senast den 18 april ska du även bifoga följande dokument:

  • Meritförteckning  
    Följ instruktionerna i meritförteckningen om vilka dokument du ska skicka in och hur
  • Tandläkarexamen (från land utanför EU/EES/Schweiz)
  • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut (bifall) om att gå vidare till kunskapsprov alternativt en minst 4-årig avslutad utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet
  • Betyg i Svenska B eller Svenska 3 med lägsta betyget godkänd/E

Handlingarna kan du antingen ladda upp elektroniskt på www.antagning.se eller skicka in med post till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

För mer information om detta, var god se:
www.antagning.se

Kom ihåg att inte skicka in meritförteckningen innan du anmält dig. Tänk även på att prioritera dina alternativ så att det du helst vill läsa placeras överst i din anmälan, eftersom du endast kan antas till en utbildning.

Sista dag för att styrka avgiftsfrihet (anmälnings- och studieavgift för sökande från länder utanför EU/EES) är den 18 april 2018. För information om anmälnings- och studieavgifter, se www.antagning.se.

Förkunskaper

Urval
För genomförandet av urvalet ansvarar en urvalskommitté. Urvalet bygger på en bedömning av den sökandes lämplighet och förutsättningar att kunna genomföra utbildningen. Urvalet sker i två steg.

Steg 1- Skriftligt test
Alla behöriga sökande kallas till ett skriftliga test på det lärosäte som prioriterats först vid anmälan på antagning.se. Testet består av två delar, dels allmänna odontologiska kunskaper och dels ett patientfall.
Testet genomförs vid samma tid (på eftermiddagen den 8 maj 2018) i Stockholm och i Göteborg.
Se mer information och exempel på frågor på KI's hemsida.

Kallelse till skriftligt test börjar skickas ut den 3 maj.

Urvalskommittén gör en rangordning utifrån resultatet på testet av de sökandes allmänna odontologiska kunskaper. Anonym bedömning används. Patientfallet bedöms inte i detta steg. De 30 individer som uppnått bäst resultat kallas till steg 2 för intervju.

Steg 2 - Intervju
Varje sökande som går vidare till steg 2 intervjuas av 2-3 ledamöter i urvalskommittén under max 30 minuter. Patientfallet, som skrevs i steg 1, bedöms.

De 40 med bäst resultat på det skriftliga testet kallas till intervju. Intervjuer kommer att genomföras 28-30 maj i Göteborg (23-25 maj i Stockholm). Kallelse skickas i vecka 20.

Urvalskommittén gör en samlad bedömning av intervjun och patientfallet och rangordnar de sökande. Samtliga sökande som deltagit i urvalsprocessen tilldelas ett meritvärde (poäng).

Urvalsgrupper:

KUINT = Behörig sökande, vidare till intervju
KUSB = Behörig sökande, ej vidare till intervju

För mer information om test och urval, var god se info på KI's hemsida.

Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat på "Mina sidor" på www.antagning.se.

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra 18 utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv. Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest...


Läs mer om Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön