Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Göteborg
1 år
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst - Göteborg
Sista ansökan: 19 april
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

Om programmet

Du som har en tandläkarexamen från ett land utanför EU/EES/Schweiz kan ansöka till den kompletterande utbildningen för tandläkare. Syftet med utbildningen är att du ska få de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige. Utbildningen startar på höstterminen och ges på helfart under 1 år (60 hp). Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska studier (klinisk utbildning). 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är förlagd till termin två och placeringar finns inom Folktandvården i Västra Götalandsregionen och Värmland. Göteborgs universitet fördelar platserna.

Efter studierna

Efter att ha genomgått utbildningen med godkänt resultat kan du ansöka hos Socialstyrelsen om legitimation. Det är Socialstyrelsen som beslutar om legitimationsvillkor. 

Så är det att plugga

Programmet går på helfart, vilket innebär totalt 40 timmars studier i veckan. I utbildningen varvas teori och praktik, s k verksamhetsförlagd utbildning. De teoretiska momenten består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktisk träning och självstudier.

Lokaler

Den teoretiska undervisningen sker i Göteborgs universitets lokaler, främst på institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin på Medicinareberget.

Förkunskaper

Förkunskapskrav

  • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
  • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare, alternativt en avslutad minst fyraårig tandläkarutbildning, samt minst 1 års dokumenterad klinisk verksamhet.
  • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urval till utbildningen sker i två steg.

  1. Rangordning baserat på den sökandes senaste resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov och/eller KUT-urvalets kunskapstest.
  2. Intervju

I steg 1 rangordnas de sökande utifrån deras senaste resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov och/eller KUT-urvalets   kunskapstest. De 40 sökande med bäst resultat kallas till steg 2 för intervju. Endast de som har prioriterat Göteborgs universitet först på antagning.se deltar i urvalet till GU:s KUT-utbildning

Kostnader

Som antagen på programmet är du berättigad till studiemedel.

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Välkommen till Sahlgrenska akademin!

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv. Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest populära...


Läs mer om Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön