Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Göteborg
180
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst - Göteborg
Sista ansökan: 19 april
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Receptarieprogrammet

Receptarieprogrammet

Allt fler och allt mer avancerade läkemedel har förändrat receptariens yrkesroll de senaste åren. Receptarieprogrammet ger dig gedigna kunskaper i kemi, fysiologi, farmakologi och farmaci som krävs för att förstå hur läkemedel verkar i kroppen.

Receptarieprogrammet anordnas i samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet

Modern yrkesutbildning

Receptarieprogrammet i Göteborg är en modern yrkesutbildning med läkemedel och information kring läkemedel i fokus.

Det är ett treårigt program som omfattar 180 högskolepoäng som dels leder till receptarieexamen, som är en yrkesexamen, dels en kandidatexamen i farmaci. Det finns även en möjlighet att fortsätta på magisternivå, vilket krävs för att komma in på forskarutbildningen.

Receptarier arbetar på apotek men också inom läkemedelsindustrin, vid myndigheter och biovetenskapliga forskningslaboratorier. Delvis nya områden för receptarier är egenvård och förebyggande hälso- och sjukvård.

Receptarieprogrammet är uppbyggt av sex huvudsakliga block. Utbildningen omfattar kurser i kemi, cellbiologi, integrativ biomedicin, farmaci och samhällsfarmaci samt verksamhetsförlagd utbildning.

Omfattande kursutbud

Introduktionskursen ger en övergripande bild av de möjligheter ett yrkesval som receptarie har att ge och av receptariens roll i vårdkedjan.

Yrkesrollen bygger mycket på att söka, ta till sig och förmedla information om läkemedel. Tolkning av vetenskapliga arbeten, biostatistik, matematik, informationssökning och förmågan att presentera och förmedla information är därför viktiga inslag i introduktionskursen.

Kursen Läkemedelsrådgivning och kommunikation återknyter till detta senare i utbildningen. Första året ägnas i övrigt främst åt baskunskaper i kemi och cellbiologi som är av stor betydelse för hur ett läkemedel verkar i kroppen.

Integrativ biomedicin omfattar flera olika kurser och spänner över en och en halv termin. Inledningsvis ges kunskaper om  människokroppens anatomi, om de fysiologiska processerna och om reglering och samordning av hela organismen. Det ligger till grund för farmakologin där läkemedlens verkningsmekanismer studeras. Blocket omfattar även grundläggande sjukdomslära, medicinsk mikrobiologi och tumörbiologi.

Under termin fyra studeras läkemedels ursprung, struktur, tillverkning och toxikologi, liksom användningen av läkemedel ur ett samhällsperspektiv. Den femte terminen behandlar europeisk läkemedelslagstiftning och farmakokinetik som beskriver hur läkemedel tas upp, distribueras, metaboliseras och utsöndras ur kroppen.

Programmet avslutas med en möjlighet till fördjupning i form av valbara kurser inom bland annat klinisk prövning, läkemedelstillverkning och läkemedel för djur. De teoretiska kunskaperna omsätts praktiskt genom ett examensarbete
och apotekspraktik.

Receptarieprogrammet omfattar 180 högskolepoäng.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet och Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11).

Examen & Intyg

Receptarieexamen

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Välkommen till Sahlgrenska akademin!

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv. Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest populära...


Läs mer om Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Receptarieprogrammet
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Receptarieprogrammet

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Receptarieprogrammet från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön