Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
75
Svenska
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen med inriktning mot ett visst kompetensområde samt ger grund för fortsatta studier på master- och forskarnivå. Vid Sahlgrenska akademin har programmet elva olika inriktningar. Alla inriktningar ger kompetens för avancerad vård inom personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Distriktssköterska, 75 hp
Distriktssköterskor arbetar med folkhälsa och möter patienter i alla åldrar och i olika vårdsituationer: inom barn- och skolhälsovården, på vårdcentral eller i kommunal hemsjukvård. Arbetet är självständigt och omfattar hälsofrämjande och förebyggande åtgärder i förhållande till livsstilsfrågor och egenvårdsstöd samt omvårdnad, utredning och behandling vid olika komplexa ohälsotillstånd i samverkam ned andra professioner inom och utanför den egna organisationen.

Innehåll och upplägg
Programmet omfattar 75 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 12 högskolepoäng. Samtliga kurser inom programmet ges på avancerad nivå. I programmet integreras kunskapsområdena vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap.

Programmet består av nedanstående obligatoriska kurser inom huvudområdet omvårdnad. Den inbördes ordningen mellan kurserna kan variera.

  • Folkhälsa och distriktssköterskans folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng
  • Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa, med klinisk fördjupning,15 högskolepoäng
  • Vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
  • Farmakologi och sjukdomslära med inriktning mot förskrivningsrätt för sjuksköterskor och distriktssköterskor, 15 högskolepoäng
  • Barns och familjers hälsa och ohälsa, med klinisk fördjupning,15 högskolepoäng
  • Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot primärvård, 15 högskolepoäng

Enstaka kurser och delar av kurser läses gemensamt med andra utbildningsprogram vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra 18 utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv. Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest...


Läs mer om Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön