Visa allastudier.se som: Mobil

Slöjd och hantverk, form och kultur - Smide

Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Insjön
1-3 år
Heltid
Studiemedelsberättigad

Videoreportage

Smide

Slöjd och hantverk, form och kultur - Smide

Lär dig smide Kursinnehåll

år 1

 • Material, teknik, redskap I
 • Material, teknik utifrån traditionen
 • Material, teknik, inspirationsprojekt
 • Projektarbete I

Följ hela processen från att tillverka träkol, framställa järn ur myrmalm till att tillverka egna produkter med hjälp av gamla tekniker. Under läsåret får du i första hand lära dig använda handverktygen och städet. Du arbetar med både verktygssmide, brukssmide och konstsmide.

Du får också lära dig ytbehandla föremål genom till exempel förtenning, förgyllning och brassning. På Sätergläntan har du möjlighet att lära dig behärska handverktyg och få insikt i hur järn och stål går att bearbeta med hjälp av olika smidesmetoder. Maskinell bearbetning ingår till viss del också i utbildningen.

Vi besöker även museisamlingar för att studera tekniker och formspråk. Du kan utifrån det inspireras till att ge formge nya föremål eller rekonstruera äldre föremål.

Teckning, färg och form är viktiga inslag i utbildningen och du tränar dig i ett kritiskt tänkande kring form och funktion. Vi arbetar ofta i projektform, både inom respektive utbildning och i gemensamma projekt med andra elever på skolan.

Slöjd- och kulturhistoria ger dig möjligheter att se smidets historiska, kulturella och ekonomiska perspektiv. Du får kunskap och inspiration genom att studera äldre folkliga föremål. Du arbetar både med nya och äldre redskap och metoder.

Året avslutas med ett fem veckor långt praktiskt projektarbete som redovisas bland annat genom en rapport och på skolans vårutställning.

År 2

 • Material, teknik, redskap II
 • Material, teknik, redskap – immateriella kulturarvet
 • Inspirationsprojekt
 • Projektarbete II

Andra året ger dig möjligheter att fördjupa dina kunskaper inom såväl teknik som form och funktion. Du arbetar under året med mer avancerade smidesprojekt och föremålsformer.

Du får även arbeta med beställningsuppgifter.

Under år 2 arbetar du mer självständigt och med längre projekt. Du kommer under läsåret att arbeta med ett analysprojekt och ett inspirationsprojekt. Vissa projekt görs i samarbete med andra utbildningar och ibland görs kortare eller längre studieresor i anslutning till projekten.

Genom internationella utblickar kan du jämföra din egen tradition med andras och låta dig inspireras av olika länders slöjd- och hantverkstraditioner. Med hjälp av tecknings- och formlektionerna kan du komma ännu längre med ditt formspråk.

Året avslutas med ett sex veckor långt praktiskt projektarbetesom redovisas bland annat genom en rapport och på skolans vårutställning.

År 3

 • Teknikfördjupning
 • Småföretagarkunskap och marknadsföring
 • Global slöjd och hantverk

Valbara kurser

 • Produktutveckling eller De levande kulturarven
 • Praktik (5 veckor) eller Serietillverkning
 • Avslutande projektarbete eller Gesällarbete (vid godkänd ansökan)

Detta år ger dig fördjupade  kunskaperi smide för att du ska kunna arbeta professionellt och få de rätta redskapen som grund för att arbeta självständigt som anställd eller i eget företagande. Kunskaperna i färg och form utvecklas och du ges ytterligare möjligheter till specialisering och att öva upp din handaskicklighet.

Under läsåret arbetar du med ett eget produktutvecklingsprojekt och ett uppdragsprojekt. I samråd med dina lärare väljer du inriktning på dina projekt som du vill fördjupa dig i.

Du kan antingen arbeta med kulturhistorisk inriktning eller med produktutveckling. Ämnet form- och kulturhistoria ger dig insikter i 1900- och 2000-talens form- och designutveckling,

Du får kunskaper i entreprenörskapets förhållningssätt och villkor, krav från olika myndigheter samt grundläggande kunskaper om företagsekonomi och marknadsföring.

Du arbetar självständigt och ditt slutprojekt utmynnar i ettavslutande projektarbete om 7 veckor eller ett gesällprov. Detta arbete redovisas tillsammans med en skriven rapport för en fristående opponent. Resultatet är också en del av skolans vårutställning.

Ansökan och behörighet

Slutförd gymnasie-, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller viss yrkeserfarenhet.

Kursledare

Anders Almlöf

Anders har varit huvudlärare i smide på Sätergläntan sedan 2010. Han är övertygad om att med rätt inställning kan alla lära sig hantverket. Anders har varit yrkesverksam smed sedan 1995 med egen smedja utanför Rättvik.

Per Alnaeus

Per började på Sätergläntan som gästlärare år 2000 och har varit huvudlärare på smide sedan 2012. Han tog gesällbrev på Stenebyskolan och innehar numera mästarbrev i konstsmide. När Per inte undervisar på Sätergläntan driver han egen smedja där han tar emot beställningsarbeten samt håller kurser i smide.

Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk

Nordens centrum för lärande inom slöjd och hantverk sedan 1923

Vi erbjuder kunskap som formar framtiden. Utgångspunkten i våra utbildningar och kurser är alltid naturens material i kombination med handaskicklighet inom slöjd och hantverk. På Sätergläntan får du unik kunskap om hela processen: från råmaterial till färdiga alster. Sätergläntan är...


Läs mer om Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Slöjd och hantverk, form och kultur - Smide
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk

Knippbodarna 119
793 41 insjön

Recensioner

Det finns inga recensioner för Slöjd och hantverk, form och kultur - Smide

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Slöjd och hantverk, form och kultur - Smide från Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön