Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Folkhögskola
Sigtuna
1-3 år
Heltid
CSN-berättigad
2 300 SEK inkl. moms
Startdatum: 2020-01-07 - Sigtuna
Sista ansökan: 2019-12-02

Allmän kurs

På Allmän kurs vid Sigtuna folkhögskola arbetar du nära lärarna och kurskamraterna. Lärartätheten är hög och grupperna mindre. Den här utbildningen är ett alternativ till gymnasieskola eller komvux.Arbetssättet varieras mellan traditionella ämnesstudier, projekt och temaarbete, både enskilt och i grupp.

Allmän kurs – Språkåret, Svenska som andraspråk.

Allmän kurs finns också med inriktning svenska som andraspråk, den är för dig som inte har svenska som modersmål. Du kan söka kursen om du har avslutat SFI-D och har grundskolebehörighet från ditt hemland.

Projekt

En del av studierna bedrivs i projektform där du får lära dig att sätta egna mål, planera din tid, genomföra din planering och redovisa dina resultat skriftligt och muntligt.

Studieresa

Varje senvår gör Allmän kurs en studieresa under en vecka. Resmålen varierar, senast besökte vi Kiruna där vi undersökte hur människor och samhälle påverkas av att staden flyttas för att ge plats åt gruvnäringen.

Om Allmän kurs

Du som behöver läsa in hela gymnasiet eller har gymnasiekurser i det nya gymnasiet (Gy11) kommer att läsa mot de nya behörigheterna under tre års tid: Svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1a, b eller c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1.

Heltidsstudier

Du som har slutbetyg i vissa gymnasieämnen får läsa in de behörigheter du saknar, men studierna bedrivs på heltid vilket gör att du också måste studera ämnen du redan har. Har du slutbetyg i många ämnen kan Komvux vara ett bättre alternativ.

Grundläggande behörighet efter ett, två eller tre år

Grundläggande behörighet kan du få efter ett, två eller tre år. Den ordinarie studietiden är tre år men ett år kan räknas av mot arbetslivserfarenhet och ett eller två mot tidigare studier på gymnasienivå (gymnasieskola eller komvux).

Särskild behörighet

För att bli behörig till ett flertal högskoleutbildningar krävs förutom grundläggande behörighet också särskild behörighet i vissa ämnen. Vi erbjuder särskild behörighet i: Matematik, Samhällskunskap, Naturkunskap och Psykologi.

Om kursen

Under ett år studerar du allmänna gymnasiegemensamma ämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt samhällskunskap, historia, naturvetenskap, historia och livsfrågor/religionskunskap. Du får tillgodoräkna dig tidigare studier och godkända behörigheter från folkhögskola, gymnasium eller Komvux. Du studerar färre behörighetsgivande ämnen/teman än den ordinarie allmänna kursen.Profilämnet är ungefär en tredjedel av kursen.Alla våra studerande får också möjlighet att delta i olika temadagar och kulturevenemang, bland annat gästföreläsare och teaterlinjens produktioner.

Ansökan och behörighet

Du som vill söka till Allmän kurs gör din ansökan på Sigtuna folkhögskolas hemsida.

Du kan ansöka till Allmän kurs om du:

  • Har fyllt 18 år
  • har godkänd grundskola (1-3 års studier på Allmän kurs)
  • behöver avsluta grundskolans sista år (4 års studier)

Om du har arbetat minst nio månader heltid kan du börja år 2 på Allmän kurs.

För att ansöka till Språkåret behöver du ha godkänd Sfi D.

Alla sökande kallas till information och antagningsintervju. Då får du också göra några övningar i svenska och engelska.

Intervjuspråket är svenska.

Det är viktigt att du skickar in kopior på betyg, intyg och telefonnummer till en referens (ej släkting eller vän) innan antagningsintervjun.

Examen & Intyg

Efter avslutade studier vid Sigtuna folkhögskola får du ett intyg som redovisar vilka ämnen dina studier har omfattat. Du får också ett intyg för behörighet till högskolestudier. Det intyget redovisar i vilka ämnen som du har fått kunskaper i motsvarande godkänd nivå. Dessutom får du ett studieomdöme.

Kostnader

All undervisning är kostnadsfri eftersom folkhögskolan är offentligfinansierad (vi får statsbidrag).

Sigtuna folkhögskola tar ut en materialavgift som täcker kostnader för studiebesök, del av studieresa, kurslitteratur, förmiddagskaffe, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch och kaffe vid kursstart, temadagar, högtider och kursavslutning.

Materialavgiften är 2 300 kr/termin.

Sigtuna folkhögskola

Sigtuna folkhögskola

Välkommen till Sigtuna folkhögskola!

Folkhögskolan har funnits i snart hundra år. Precis som vid starten vill vi vara en mötesplats, en plats där du kan pröva och ompröva, våga tänka nytt, våga lyckas och misslyckas tillsammans med andra. Du kanske vill gå en av...


Läs mer om Sigtuna folkhögskola och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Allmän kurs
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Allmän kurs, fyll i följande uppgifter: