Visa allastudier.se som: Mobil

Fritidsledarutbildningen

Sigtuna folkhögskola
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Sigtuna
2 år
Heltid
CSN-berättigad

Fritidsledarutbildningen


Yrkesutbildning Fritidsledare på Sigtuna folkhögskola

Vill du jobba som fritidsledare? Hos Sigtuna folkhögskola kan du läsa Fritidsledarutbildningen, en tvåårig yrkesutbildning inom socialpedagogik. Du kan välja mellan två inriktningar på fritidsledarutbildningen:

 • Fritidsledare inom Svenska kyrkan
 • Fritidsledare inom kommun med inriktning på mångfald och öppenverksamhet
 • Fritidsledarutbildning på Distans, två år

Fritidsledarutbildningen är jämbördig med en högskoleutbildning.

Under folkhögskoleutbildningen till fritidsledare får du de verktyg som behövs för att kunna leda ett bra och kvalitetsinriktat arbete bland barn och ungdomar i ett samhälle som ständigt förändras. Du får ta del av den senaste fritidsmetodiken, fördjupa dig i barns och ungdomars situation i samhället samt i barn- och ungdomskultur.

Under utbildningen till fritidsledare vid Sigtuna folkhögskola utvecklar du ditt ledarskap genom att tillsammans med dina kurskamrater bearbeta dina attityder och värderingar kring människan, samhället, pedagogik och ledarskap.

Varierande undervisning på Sigtuna folkhögskola

Studierna på Sigtuna folkhögskola är varierade och du får ta stort eget ansvar. En stor del av undervisningen sker i arbetsgrupper, där du som student har ansvar för planering och genomförande av studierna. Studieformen förutsätter att du kan ta egna initiativ samt att du har en god studiedisciplin.

Du får också genomföra självständiga uppgifter, som till exempel individuellt skrivna reflektioner i samband med att du har läst kurslitteratur. Allt arbete i grupp och individuella studier, sker med lärares insyn och handledning.

Fritidsledarutbildningen erbjuder praktik

Utbildningen till fritidsledare innehåller tolv veckors praktik. Under praktiken får du pröva fritidsledarrollen och känna på arbetsförhållandena i yrket. Under praktiktiden skriver du på egen hand en praktikrapport med anknytning till praktikplatsen.

Fritidsledarlinjen på Distans, 2 år!

Sigtuna folkhögskola erbjuder en flexibel utbildning för dig som vill läsa till fritidsledare.

Utbildningen inleds under hösten 2016 och riktar sig till kommunal öppenverksamhet med mångfaldsprofil och församlingstjänst i Svenska kyrkan. Utbildningens 50 poäng (50 veckor) skall komplettera de utbildningspoäng som saknas sedan yrkeserfarenhet vid anställning inom kommun eller församling i Svenska kyrkan räknats in.

De 50 studieveckorna ligger utspridda under en tvåårsperiod. Utbildningen förutsätter en integrering med fast anställning i Kommunal verksamhet eller i Svenska kyrkan. Deltagare på kursen måste ha ett medgivande från arbetsgivaren för denna flexibla utbildningsform.

VILL DU VETA MER? KONTAKTA KURSANSVARIG KJELL CARLES PÅ
072-165 70 41

Ansökan och behörighet

För att komma in på fritidsledarutbildningen måste du ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

För att antas till fritidsledarutbildningen med inriktning Svenska kyrkan ska du ha minst tre månaders praktik inom pedagogiskt verksamhet i svenska kyrkan.

Du kan ansöka till Fritidsledarutbildningen om du

 • 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • Lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet
 • Behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan Svensk utbildning:
  1§ Den som har gått igenom en utbildning vid folkhögskola är behörig att antas till utbildning inom yrkeshögskolan om han eller hon har gått:
  1. en treårig utbildning
  2. en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan
  3. en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkesverksamhet, eller
  4. en ettårig utbildning som bygger på minst två års studier i gymnasieskolan.
 • Dessutom krävs minst att den som har gått igenom en sådan utbildning har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser: Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a, b eller c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Samhällskunskap 1a1.
 • För att antas till fritidsledarutbildningen med kyrklig inriktning ska du ha minst tre månaders praktik inom pedagogiskt verksamhet i svenska kyrkan.
 • Du blir kallad till intervju, då du träffar lärarna.

FÖR ATT BLI ANTAGEN TILL FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN PÅ DISTANS KRÄVS FÖLJANDE:

 • Allmän behörighet för högskolestudier beräknade på Yrkeshögskolans antagningskrav för eftergymnasiala studier.
 • Inneha en tjänst inom pedagogiskt verksamhetsområde i Kommun eller Svenska kyrkan, ex fritidsledare, församlingsassistent etc.
 • Minst 3 tjänsteår i kommunal omsorg eller Svenska kyrkan (inom pedagogiskt verksamhetsområde).
 • Uppnått en ålder av 25 år.
 • Arbetsmetoderna förutsätter färdigheter i programvaran MicroSoft Office, särskilt Word, gärna Power Point eller motsvarande programpaket för kontorsinformation. Även tillgång till Internetpåfart; bredband rekommenderas. Leverantören bör tillåta ljud- och bildkommunikation med exempelvis SKYPE programvara. Egen laptop eller platta med kapacitet.

Examen & Intyg

Efter avslutad utbildning med godkänt resultat, utfärdas ett utbildningsbevis för Fritidsledarutbildningen. Utbildningen är en yrkesutbildning som tillsammans med en genomgången Svenska kyrkans grundkurs kan ge behörighet till Församlingspedagogutbildningen.

Kostnader

Sigtuna folkhögskola tar ut en avgift varje termin. Denna täcker kostnader för förmiddagskaffe, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch eller kaffe vid kursstart, forumdagar, högtider och kursavslutning samt skolnål. Terminsavgiften är 1 200 kronor.

Varje kurs tar också ut en terminsavgift för material, studielitteratur, studiebesök och studieresor. För Allmän kurs är avgiften totalt 8 000 kronor. Det är dock inte säkert att avgiften täcker alla aktiviteter. Tänk också på att kostand för kurslitteratur tillkommer med cirka 4 000 kronor sammanlagt.

Sigtuna folkhögskola

Sigtuna folkhögskola

Välkommen till Sigtuna folkhögskola!

Folkhögskolan har funnits i snart hundra år. Precis som vid starten vill vi vara en mötesplats, en plats där du kan pröva och ompröva, våga tänka nytt, våga lyckas och misslyckas tillsammans med andra. Du kanske vill gå en av...


Läs mer om Sigtuna folkhögskola och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Fritidsledarutbildningen
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Fritidsledarutbildningen från Sigtuna folkhögskola, fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner för Fritidsledarutbildningen

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: