Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Lund

Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs

Hur kan vi förstå planering och förvaltning av stadslandskapet utifrån idéer om hållbar utveckling? Behöver processerna förändras? Kursen behandlar administrativa, juridiska och ekonomiska förutsättningar för fysisk planering och hur dessa förändras med tiden. Metodiskt innebär detta studier av faktiska planeringsdokument och -procedurer med stöd av historiska tillbakablickar och den samtida planeringsteoretiska utvecklingen. Strategier för att hantera framtida landskapsrelaterade frågor diskuteras, t.ex. påverkan av klimatförändringar, lokalt och regionalt, med ett interdisciplinärt förhållningssätt. I kursen behandlas fastighetsägares och markförvaltares samt andra aktörers privata såväl som offentliga inflytande över stadens utveckling, samt de lagar och regelverk som gäller.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande 120 hp totalt, varav minst 90 hp inom något av följande ämnes- eller utbildningsområden: arkitektur byggd miljö - ekologi företagsekonomi fastighetsvetenskap fysisk planering - geografi kultur- eller naturgeografi landskapsarkitektur ledarskap och organisation miljövetenskap- nationalekonomi- samhällsbyggnad och byggnadsteknik statsvetenskap - trädgårdsvetenskapsamt -grundläggande kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. - engelska 6

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön