Hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Lund

Hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs

Genom fallstudier åskådliggörs och bearbetas frågor kring hur planering och förvaltning kan bidra till en hållbar stadsutveckling. I många tätorter är mark en bristvara vilket innebär att en hållbar utveckling måste ske genom flerfunktionell markanvändning. Under kursen funderar vi över hur processen för stadsutveckling ser ut: vem är det som fattar beslut och vem bjuds in att delta? Vilka värden och vilka aktörer fokuseras? Olika aktörer har olika mål och olika förutsättningar för att bidra till en hållbar stadsutveckling. Metoder för kunskapsinhämtning kopplade till aktörer, intressen och värden är därför en viktig del av kursen.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande: 120 hp på grundnivå 15 hp landskapsarkitektur på avancerad nivåsamt Svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå Engelska 6

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön