Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Uppsala
Vår 2023

Uppsala
Vår 2024
2023-10-15

Marken i odlingen

Kursen ger möjlighet till fördjupade och samtidigt praktiskt tillämpbara kunskaper i hur olika odlingsåtgärder inom växtnäringsförsörjning, jordbearbetning, markvattenreglering och precisionsodling påverkar marken, grödan och miljön. Kursen behandlar markmekanik och markpackning, dränering och bevattning, och markstrukturfrågor. Vidare behandlas organiska och oorganiska gödselmedel, försurningsprocesser och kalkning, metoder för att platsspecifikt analysera inomfältsvariationer och bedöma odlingsinsatser, samt mekanismer för odlingsåtgärders påverkan på läckage av näringsämnen och pesticider. Gödslingsplanering och beräkning av näringsläckage tränas i tillämpningsövningar och färdighetsträning i att utforma system för dränering, bevattning och jordbearbetning genomförs. I kursen tränas också förmågan att sammanväga och presentera olika perspektiv på komplexa frågeställningar som rör hållbar utveckling inom jordbruket. I slutet av kursen genomförs en 3-dagars studieresa som belyser tillämpningar och aktuella frågeställningar inom kursens ämnesområden.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande: 120 hp på grundnivå, varav 60 hp biologi eller markvetenskap, 15 hp växtproduktion, 15 hp markvetenskap, inklusive markfysik, markkemi och markbiologi Engelska 6 samt Svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Marken i odlingen

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön