Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Lund

Stadens utmaningar

Kursen Stadens utmaningar ger en bred introduktion till området hållbar stadsutveckling. Kursen är tematiskt upplagd kring stadens hållbarhet ur sociala, ekologiska samt ekonomiska perspektiv. Föreläsningar varvas med skrivuppgifter och seminarier. Föreläsare med olika bakgrund och kompetens medverkar i kursen för att bidra till en förståelse för de många olika utmaningar och möjligheter som behöver belysas för en hållbar stadsutveckling.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande 120 hp totalt, varav minst 90 hp inom något av följande ämnes- eller utbildningsområden:- arkitektur - byggd miljö- ekologi - företagsekonomi - fastighetsvetenskap - fysisk planering - geografi- kultur- eller naturgeografi - landskapsarkitektur - ledarskap och organisation - miljövetenskap - nationalekonomi- samhällsbyggnad och byggnadsteknik- statsvetenskap - trädgårdsvetenskapsamt - Grundläggande kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. -engelska 6

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Stadens utmaningar

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön