Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Göteborg
220 yh-poäng
Heltid
Klassrum
Startdatum: 2020-10-01 - Göteborg

Lokförare

Målet med utbildningen är att den studerande efter fullgjord utbildning skall ha kunskaper om och grundfärdigheter i att agera som förare av tåg (lokförare).
Den studerande ska även utvecklat en attityd byggd på personligt ansvar i samarbete med andra samt ha en helhetssyn på järnvägstransportområdet.

Efter att den studerande genomgått utbildningen ställs följande krav:Deltagaren skall ha kunskaper om och förståelse förhandhavandet av teknisk utrustning och tågfordon.Deltagaren skall ha kunskaper om och grundfärdigheter i att tillämpa de trafiksäkerhetsföreskrifter som reglerar rörelseformerna växling, vagnuttagning och tåg.tillämpa andra föreskrifter/regler som gäller för yrket tågförare

Deltagaren skall ha kunskaper om och grundfärdigheter i att på ett säkert, effektivt och komfortmässigt bra sätt framföra tåg

Efter att den studerande genomgått utbildningen och operatörsspecifik utbildning skall han/hon: Ha de kunskaper om och grundfärdigheter som krävs för arbete hos en specifik operatörför att på ett korrekt och säkert sätt helt självständigt, kunna arbeta som förare i den rörelseform, och i det trafikeringssystem samt med de dragfordon som är aktuella.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Andra villkor/kunskaper:

Godkända betyg från gymnasium eller motsvarande i svenska, engelska och matematik.

Engelska 5 (alt Eng A),
Matematik 1a, 1b eller 1c (alt Ma A),
Svenska 1 eller svenska som andra språk 1,
SAS 1, (alt Sv A / SAS A).
Att den sökande uppfyller de fysiska medicinska och psykiska krav (Yrkespsykologisk bedömning) som Transportstyrelsen ställer.
Kraven finns beskrivna i följande föreskrifter, TSFS 2011:58, 2011:60 samt 2011:61.

I den Yrkespsykologiska bedömningen värderas de kognitiva och personlighetsmässiga faktorerna på en skala 1 – 9, där 1 – 3 ger 0 poäng, 4 ger 5 poäng, 5 ger 10 poäng och 6 – 9 ger 15 poäng. Högsta möjliga poäng är 270. Lägsta godkända poäng är 150.

De sökande som uppnår minst denna poäng nivå eller högre är behöriga sökande till utbildningen. De sökande som rekommenderas av testande psykolog, rangordnas enligt skalan ovan. De fysiska och medicinska kraven kontrolleras av läkare och psykologer som är ackrediterade av Transportstyrelsen.

Hitta till utbildaren

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

Recensioner

Det finns inga recensioner för Lokförare

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: