Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Stockholm
400 yh-poäng
Heltid
Kommande starter
Stockholm
2020-08-17 
2021-08-23 
stockholm internationella handelsskola

IT-säkerhetsspecialist

Dagligen sker en stor mängd cyberattacker riktade mot företag och samhällsviktiga funktioner. Den snabba tillväxten av molntjänster, mobilitet och en ökning av attacker riktade mot privat och offentlig verksamhet kräver allt fler IT-säkerhetsspecialister. Alla verksamheter är idag mer eller mindre beroende av att ha tillgång till kompetens inom detta område.Stockholms län utgör ett av Europas största kluster inom IT och data, där IT är den dominerande delen av dessa två. Tillgången av datautbildade i Stockholms län beräknas öka med cirka 55 procent fram till år 2025.Under samma period beräknas efterfrågan av datautbildade att öka med drygt 85 procent, det kommer alltså att råda stor brist på IT-tekniker med säkerhetskompetens under många år framöver. Efterfrågan är alltså stor och framtiden är ljus för de som väljer att utbilda sig till IT-säkerhetsspecialister.Utbildningens målUtbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som IT-säkerhetsspecialist. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:• Säkerhetsansvarig, IT• Säkerhetsanalytiker, IT• IT-ansvarig, dataspecialist• IT-projektledare, IT-säkerhet• IT-analytiker• IT-säkerhetsspecialistUtbildningens innehållUtbildningen är tvåårig och innehåller totalt 15 kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en består av ett examensarbete:• Affärsmannaskap & IT Juridik• Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2• Cisco CCNA• Datorsäkerhet 1: Linux Hardening• Datorsäkerhet 2: Windows Hardening• Examensarbete• IPS/ID• IT-säkerhetsstyrning och informationssäkerhet• Kravhantering och projektledning• Molnsäkerhet• Nätverkssäkerhet• Penetrationstestning av nätverk• Programmering Python• Virtuella system

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Kurser: Teoretiska kurser som finns på fler program Engelska 6, 100p Matematik 2, 100p Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p Datorteknik 1a och Dator- och nätverksteknik

Stockholms Internationella Handelsskola AB

Stockholms Internationella Handelsskola AB

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) utvecklar och genomför yrkeshögskoleutbildningar i Stockholm, Malmö, Norrköping och på distans! SIH finns i Stockholm, Malmö, Norrköping samt på distans. Vi erbjuder behovsanpassande utbildningar av stort strategiskt värde som för deltagaren innebär ett steg i karriären!...


Läs mer om Stockholms Internationella Handelsskola AB och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om IT-säkerhetsspecialist
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Stockholms Internationella Handelsskola AB

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om IT-säkerhetsspecialist, fyll i följande uppgifter: