Visa allastudier.se som: Mobil

Speditör/logistiker med miljöprofil

Stockholms Internationella Handelsskola AB
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Stockholm
400 yh-poäng
Heltid
Startdatum: 2020-08-01 - Stockholm
stockholm internationella handelsskola

Speditör/logistiker med miljöprofil

I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varuflöden. En logistiker, eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningarna. Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om logistik, transport och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.När du fullgjort utbildningen får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Speditör/Logistiker med miljöprofil.Utbildningens målUtbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Speditör/Logistiker med miljöprofil. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:• Logistiker• Speditör• Speditionsassistent• Transportsäljare/-inköpareUtbildningens innehållUtbildningen innehåller 10 skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser samt ett examensarbete.Undervisningsmetoden är problembaserad med syfte att nå utbildningens övergripande mål och består av lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall, gruppdiskussioner och företagsbesök. De i utbildningen ingående kurserna integreras på ett naturligt sätt genom samverkan i ett antal projektarbeten.Kurser:• Transportslagen Flyg-Båt-Tåg-Bil• Spedition• Logistik• Miljö- och Transporträtt• Tullhantering• Försäljningsteknik• Transportekonomi• Projektledning• Interkulturell kommunikation• Branschengelska• Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2• ExamensarbeteVi arbetar i utbildningen med Lärande i Arbetet (LIA), vilket innebär att en stor del av utbildningstiden (28 av totalt 80 veckor) är förlagd till olika arbetsplatser.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Kurser: Teoretiska kurser som finns på fler program Engelska 6, 100p Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Stockholms Internationella Handelsskola AB

Stockholms Internationella Handelsskola AB

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) utvecklar och genomför yrkeshögskoleutbildningar i Stockholm, Malmö, Norrköping och på distans! SIH finns i Stockholm, Malmö, Norrköping samt på distans. Vi erbjuder behovsanpassande utbildningar av stort strategiskt värde som för deltagaren innebär ett steg i karriären!...


Läs mer om Stockholms Internationella Handelsskola AB och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Speditör/logistiker med miljöprofil
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Stockholms Internationella Handelsskola AB

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Speditör/logistiker med miljöprofil, fyll i följande uppgifter: