Visa allastudier.se som: Mobil

Speditör/logistiker med miljöprofil

Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Malmö
400 yh-poäng
Heltid

Speditör/logistiker med miljöprofil

I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varuflöden. En logistiker, eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningarna. Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om logistik, transport och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.

När du fullgjort utbildningen får du ett examensbevis för fullgjord kvalificerad Yrkeshögskoleexamen till Speditör/Logistiker med miljöprofil.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Speditör/Logistiker med miljöprofil. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

- Logistiker
- Speditör
- Speditionsassistent
- Transportsäljare/-inköpare

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller 10 skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser samt ett examensarbete. Undervisningsmetoden är hela tiden problembaserad med syfte att nå utbildningens övergripande mål. Detta innebär att undervisningen bedrivs i för ändamålet lämpliga former såsom lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall och därmed sammanhängande gruppdiskussioner och företagsbesök. De i utbildningen ingående kurserna integreras på ett naturligt sätt genom samverkan i ett antal projektarbeten. De skolförlagda kurserna är:

- Transportslagen Flyg-Båt
-Tåg-Bil
- Spedition
- Logistik
- Miljö
- och Transporträtt
- Tullhantering
- Försäljningsteknik
- Transportekonomi
- Projektledning
- Interkulturell kommunikation
- Branschengelska
- Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
- Examensarbete

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Kurser:

Fordons- och transportprogrammet

  • Logistik 1, 100p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2,
  • Engelska 6,
  • Logistik 2

ELLER

Yrkeserfarenhet

Omfattning och längd:

2 år heltid

Typ av yrkeserfarenhet:

Inom inköp, spedition, logistik eller varuhandel, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) utvecklar och genomför yrkeshögskoleutbildningar i Stockholm, Malmö, Norrköping och på distans! SIH finns i Stockholm, Malmö, Norrköping samt på distans. Vi erbjuder behovsanpassande utbildningar av stort strategiskt värde som för deltagaren innebär ett steg i karriären!...


Läs mer om Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Speditör/logistiker med miljöprofil
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Speditör/logistiker med miljöprofil från Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner för Speditör/logistiker med miljöprofil

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: