Visa allastudier.se som: Mobil

Speditör/Logistiker med miljöprofil

Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Malmö
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Malmö

Speditör/Logistiker med miljöprofil

SIH1

I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varuflöden. En logistiker eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningarna. Yrkets karaktär har de senaste åren förändrats radikalt beroende på att alltmer komplexa logistik- och transportbeslut måste fattas.

Vad innebär yrket?

Yrkets karaktär har de senaste åren förändrats radikalt beroende på att alltmer komplexa logistik- och transportbeslut måste fattas. Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om transport och hållbarhet. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i en yrkesroll med många internationella kontakter och i en bransch som skriker efter arbetskraft.

Upplägg

Utbildningen till Speditör/Logistiker med miljöprofil är en tvåårig Yh-utbildning. Du ska efter fullgjord utbildning kunna fungera som Logistiker, Speditör, Speditionsassistent eller Transportsäljare/-inköpare.

I skolan varvas lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall och gruppdiskussioner med företagsbesök. Undervisningsmetoden är problembaserad och du läser bland annat spedition, transportlagen, projektledning och transportekonomi.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller 10 skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser samt ett examensarbete:

 • Transportslagen Flyg-Båt-Tåg-Bil
 • Spedition
 • Logistik
 • Miljö- och Transporträtt
 • Tullhantering
 • Försäljningsteknik
 • Transportekonomi
 • Projektledning
 • Interkulturell kommunikation
 • Branschengelska
 • Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
 • Examensarbete

För frågor gällande utbildningens innehåll, vänligen kontakta Stockholms Internationella Handelsskola.

Förkunskaper

För att vara behörig att ansöka till denna utbildning måste du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Det krävs även att du uppfyller de särskilda förkunskapskraven nedan.

 • Minst betyget E/godkänd i; Svenska 2/B, Engelska 6/B och Matte 1/A

Är du osäker på om du har de rätta behörigheterna eller har frågor om ansökningsprocessen, ta kontakt med SIH här. Ansöker gör du via SIH:s hemsida.

Urval

Efter sista ansökningsdatum behandlar ansökningskommittén din ansökan. Behöriga sökande rangordnas efter snittpoäng (betyg) och de 80 personer med högst poäng går vidare i processen. Om du går vidare blir du kallad till ett särskilt prov i form av en intervju.

Antagningsbesked skickas ut i slutet av juni. Då framkommer vilka, ca 38 personer, som erbjudits en plats på utbildningen, vilka som får en reservplats samt vilka som inte blir antagna. Några av platserna kan erbjudas till sökande i fri kvot, d.v.s. att undantag kan göras från behörighetskraven. 

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetensen för att veta hur transporter fungerar inom olika transportslag liksom de politiska beslut som ligger bakom de regler och restriktioner som tillämpas, kunna beräkna ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ, kunna använda engelska som arbetsspråk i en internationell miljö, kunna se sin del av transporten som en del i en logistisk helhet och kunna se de miljömässiga konsekvenserna av transportverksamheten.

Examen

Utbildningen ger dig en yrkeshögskoleexamen i Speditör/Logistiker med miljöprofil. Du ska då kunna fungera som Logistiker, Speditör, Speditionsassistent eller Transportsäljare/-inköpare.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Läromedel står du för själv.

Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) utvecklar och genomför yrkeshögskoleutbildningar i Stockholm, Malmö, Norrköping och på distans! SIH finns i Stockholm, Malmö, Norrköping samt på distans. Vi erbjuder behovsanpassande utbildningar av stort strategiskt värde som för deltagaren innebär ett steg i karriären!...


Läs mer om Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Speditör/Logistiker med miljöprofil
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB

Recensioner

Det finns inga recensioner för Speditör/Logistiker med miljöprofil

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Speditör/Logistiker med miljöprofil från Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: