Visa allastudier.se som: Mobil

Aerosoler, moln och klimat

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Stockholm

Aerosoler, moln och klimat

Kursen behandlar atmosfäriska partiklar (aerosoler) och deras inverkan på molnbildning, molnegenskaper och klimat. Aerosoler och moln utgör den största osäkerheten i vår förståelse av och vår förmåga att förutse de klimatförändringar Kursen fördjupar sig därför i aerosolers och molns inverkan på klimatet, från processer till klimatmodellers funktion.Kursen ger kunskaper om:* Atmosfärens struktur, allmänna cirkulation och molnbildning.* Atmosfäriska modeller, deras uppbyggnad och funktion: från boxmodeller till regionala/globala transport- och klimatmodeller* Atmosfäriska aerosolers källor, transformationsprocesser och torr/våtdeposition.* Växelverkan mellan atmosfärens aerosoler, vattenånga och moln (Khöler-teori).* Växelverkan mellan aerosoler/moln och elektromagnetisk strålning, inverkan på atmosfärens strålningsbalans, aerosolers direkta och indirekta klimateffekter.* Aerosoler och molns roll i klimatets återkopplingsmekanismer.* Hur aerosoler och moln representeras i atmosfäriska modeller samt parameterisering av aerosol- och molnprocesser.* Osäkerhet i klimatmodeller, med betoning på de osäkerheter som beror på aerosoler och moln.* Experimentella metoder och observationer av betydelse för kursen och med tyngdpunkt på fjärranalys, stationsnätverk och dataassimilering.Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i ett naturvetenskapligt ämne eller högskoleingenjörsexamen samt Engelska 6 eller motsvarande.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Aerosoler, moln och klimat

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: