Visa allastudier.se som: Mobil

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
330 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi

Ämneslärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare. Utbildningen ges med inriktning mot arbete inom grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.Ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier, de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna och den verksamhetsförlagda utbildningen är placerade i en utbildningsgång för att samverka med varandra och åstadkomma progression. Samtliga kurser i utbildningens tre olika delar (ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier, den utbildningsvetenskapliga kärnan samt den verksamhetsförlagda utbildningen) bidrar till den vetenskapliga progressionen. Omsättningen av kunskaperna sker sedan i två självständiga arbeten.För mer detaljer kring utbildningsgången se utbildningens webbsida: www.isd.su.se/amneslarare.Om du har frågor är du välkommen att kontakta Institutionen för språkdidaktik: studievagledare@isd.su.se eller programansvarig pernilla.rosell-steuer@isd.su.se

Förkunskaper

Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 och Matematik B/Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet