Visa allastudier.se som: Mobil

Analytisk kemi, masspektrometri

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid

Analytisk kemi, masspektrometri

Kursen avser att ge en bred och fördjupad kunskap om modern masspektrometrisk analysmetodik. Koppling till separationsmetoder, samt kvalitativ och kvantitativ dataanalys ingår. De olika masspektrometriska teknikerna jämförs ingående och utvärderas för olika applikationer och analytiska problemställningar. Kursen förmedlar både praktiska och teoretiska färdigheter.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 75 högskolepoäng avslutade kurser i kemi där kursen Analytisk kemi, grundkurs, 10 hp (KA3000) ingår. Engelska 6 eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet