Visa allastudier.se som: Mobil

Anhörigperspektiv inom socialt arbete

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Anhörigperspektiv inom socialt arbete

Utvecklingen inom socialtjänstens område omfattar numera stöd till anhöriga som hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller äldre, vilket betyder att ett anhörigperspektiv ska genomsyra det sociala arbetet. Vi erbjuder en kurs som behandlar anhörigperspektivet med fokus på hur socialt arbete kan innebära ett stöd som motsvarar de anhörigas behov.

Förkunskaper

Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet