Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Arkeologi II

Kursen ger grundläggande kunskaper om de teoretiska och metodiska förutsättningarna för tolkningar av äldre tiders kulturförhållanden och samhällen. Särskild vikt läggs vid sambanden mellan källmaterial och tolkning. Dessa kunskaper tillämpas i ett grupparbete och i en individuell mindre uppsats. Kursen ger även kunskaper om arkeologiska fältarbeten. Genom sin betoning på kritiskt tänkande, på att arbeta i grupp, både med teoretisk och praktisk inriktning, samt individuell uppsatsskrivning är kursen användbar i en mängd olika yrken.

Förkunskaper

Arkeologi I, 22,5 hp.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet