Visa allastudier.se som: Mobil

Astronomi, självständigt arbete

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
45 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Astronomi, självständigt arbete

Kursen består av ett självständigt arbete under en handledares handledning. Ämne väljer du i samråd med din handledare och studierektor. Problemställning och den vetenskapliga bakgrunden skall presenteras tillsammans med en sammanställning av den relevanta vetenskapliga litteraturen. Ett självständigt och vetenskapligt förhållningssätt skall uppvisas, där tidigare astronomi/fysikkunskaper kommer till användning. Redovisningen sker i form av en up

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med ämnesdjup i fysik eller motsvarande. Vidare krävs kunskaper motsvarande kurserna Introduktion till galaxer och kosmologi, GN, 6hp (AS3001), Kosmologi, AN, 7,5hp (AS7009) och Stjärnornas struktur och utveckling, AN, 7,5hp (AS7020). Dessutom krävs ytterligare minst 15 hp på avancerad nivå. Engelska6/Engelska B eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet