Visa allastudier.se som: Mobil

Astronomisk observationsteknik I

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Astronomisk observationsteknik I

I kursen förmedlas de grundläggande teoretiska och praktiska/tekniska förutsättningarna för detektion av astronomiska signaler. Tonvikten ligger på elektromagnetisk strålning, men även astropartiklar och gravitationsvågor omfattas av kursen. Koherent och icke-koherent detektion behandlas, med tillämpningar som flerdimensionell spektrofotometri, adaptiv optik, heterodynteknik och interferometriska mätningar. Kursen ger nödvändiga förkunskaper för Astronomisk Observationsteknik II.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen med ämnesdjup i fysik eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet