Visa allastudier.se som: Mobil

Biologi, självständigt arbete

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid

Biologi, självständigt arbete

Under kursen behandlas informationssökning, upphovsrätt och plagiat samt vetenskapligt skrivande. Huvuddelen av kursen består av en litteraturstudie eller av en empirisk studie som utformas i samarbete med en handledare. Kursen är obligatorisk inom kandidatprogrammet i biologi. Kursen ges både på höst- och vårterminen.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs totalt minst 135 hp, vari skall ingå Cell- och molekylärbiologi, 15 hp (BL2018), Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp (BL2023), Fysiologi, 15 hp (BL2016), Ekologi I, 15 hp (BL4019), Floristik och faunistik, 10 hp (BL2001), Vetenskaplighet och evolutionärt tänkande, 5 hp (BL2020) eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet