Visa allastudier.se som: Mobil

Böcker för barn och ungdom

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Böcker för barn och ungdom

På denna distanskurs orienterar vi i centrala teman och genrer inombarn- och ungdomslitteraturen. Med utgångspunkt i såväl nutida som äldremateria diskuteras hur barn- och ungdomslitteratur kan definieras. Viproblematiserar också hur barnböcker på olika sätt speglar samhälletssyn på barn och barndom. Kursen är en webbaserad distanskurs.

Förkunskaper

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Historia A/Historia 1b.