Visa allastudier.se som: Mobil

Brukarperspektiv i socialt arbete

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Brukarperspektiv i socialt arbete

Kursen behandlar aktuell forskning och teorier om brukarperspektiv och delaktighet. Den behandlar utvecklingen av brukarmedverkan både i Sverige och internationellt och ser på olika modeller för brukarmedverkan i dessa kontexter. Kursen beskriver och problematiserar olika modellers betydelse för inflytande och delaktighet i socialt arbete.

Förkunskaper

Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet