Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
30 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Datalogi

Kursen består av fyra av t ex följande moment: Visualisering, Bildbehandling och datorseende, Kryptografins grunder, Moderna databassystem och databastillämpningar, Programvarusäkerhet, Programvarutillförlitlighet. Varje moment ges max en gång per läsår. Kontakta institutionen/se kursens webbsida för närmare information.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Mjukvarukonstruktion med projektarbete, GN, 9 hp (DA3015), Databasteknik, GN, 6 hp (DA3014), Algoritmer och komplexitet, GN, 7,5 hp (DA3004), Människa-datorinteraktion I, AN 7,5 hp (DA7041) samt Svenska B/Svenska 3.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet