Visa allastudier.se som: Mobil

Datalogi, självständigt arbete

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Datalogi, självständigt arbete

Det självständiga arbetet (examensarbetet) behandlar ett datalogiskt intressant problem och genomförs på institutionen eller vid ett företag/myndighet. Kontakta institutionen/se kursens webbsida för mer information.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 135 högskolepoäng inklusive kunskaper motsvarande kurserna Mjukvarukonstruktion med projektarbete, GN, 9 hp (DA3015), Algoritmer och komplexitet, GN, 7,5 hp (DA3004), Programmeringsparadigm, GN, 7,5 hp (DA7012), Kommunikation för dataloger, GN, 7,5 hp (DA3013), Databasteknik, GN, 6 hp (DA3014), Numeriska metoder, GN, 7,5 hp (BE3003), Matematisk analys III, GN, 7,5 hp (MM5001) samt Logik, AN, 7,5 hp (MM7008).

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet