Visa allastudier.se som: Mobil

Demokratisering i Latinamerika: medborgarskap, institutioner och rättsstaten

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Demokratisering i Latinamerika: medborgarskap, institutioner och rättsstaten

Kursen utgår från idén att Latinamerika under 20-talet upplevde två vågor av demokratisering. Ett huvudtema i undervisningen är anledningarna till varför länder tog olika vägar till demokrati. Fokus vilar på de demokratiseringsprocesser som inleddes i slutet av 1970-talet och 1980-talet samt ett antal brister i dessa processer med avseende på statens institutionella struktur och försvar av medborgarskapsrättigheter. Dessutom diskuteras de innovativa reformer som under senare år har genomförts i flera länder i syfte att skapa och stärka lokala former av deltagardemokrati.

Förkunskaper

Kandidatexamen i humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt huvudområde. Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet