Visa allastudier.se som: Mobil

Didaktisk design som kunskapsområde och forskningsfält

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Didaktisk design som kunskapsområde och forskningsfält

I kursen presenteras forskning och teorier om lärande som social praktik. I kursen urskiljs vad som karakteriserar aktuella teoriers förklaringsvärde och forskningens tillämpbarhet avseende studier av interaktion i klassrum. Kursen behandlar frågor om hur undervisning och lärande organiseras, hur innehåll avgränsas och representeras i interaktion samt hur såväl analoga som digitala redskap skapar villkor för interaktion- och lärandeprocesser i olika miljöer. Litteratursökning inom kunskapsområden för didaktisk design som forskningsfält behandlas. Utgångspunkter för och innebörder av kritisk granskning av forskning belyses. Forskningsetiska problem/dilemman problematiseras i relation till forskningsetiska regler och riktlinjer inom ämnesdisciplinen.

Förkunskaper

Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet