Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Dramaturgi I

Kursen diskuterar olika aspekter av begreppet dramaturgi, ur såväl ett historiskt som ur ett samtida perspektiv, med betoning på 1900-talets teater. Begreppet sätts i relation till estetiska diskussioner och förhållningssätt, både vad gäller scenisk gestaltning som textens utformning.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet