Visa allastudier.se som: Mobil

Empiriska metoder i nationalekonomin 3

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Empiriska metoder i nationalekonomin 3

Kursen syftar till att nå en djupare förståelse av de statistiska metoder som behövs för att man empiriskt skall kunna analysera ekonomiska problem vilka involverar tidseriedata. Kursen omfattar; OLS med tidsseriedata; autokorrelationsbegreppet; deterministisk trend; säsong; strukturella brott; inferens robust för heteroskedastisticitet och autokorrelation; stationäritet; stokastisk trend; test för enhetsrötter; test för stationaritet; autoregressiva modeller; maximum-likelihood estimation; informationskriterier, moving average modeller; ARIMA-modeller; VAR-modeller; kointegration och felkorrigeringsmodeller; prognoser, Granger-kausalitet och prognosevaluering.

Förkunskaper

Nationalekonomi I, 30 högskolepoäng samt EC2403 Empirical methods in economics 1, 7,5 högskolepoäng eller motsvarande förkunskaper.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet