Visa allastudier.se som: Mobil

Etnologi - masterkurs

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Etnologi - masterkurs

Kursen fördjupar insikter och färdigheter i den etnologiska forskningsprocessen samt bidrar till studentenskunskapsutveckling genom att studenten kritiskt, självständigt och kreativt identifierar och formulerarproblemställningar samt planerar och med adekvata metoder genomför en kvalificerad forskningsuppgift inomgivna tidsramar.Kursen ägnas i sin helhet åt självständigt arbete med en etnologisk forskningsuppgift som ska redovisas iform av ett examensarbete. Examensarbetets ämne och inriktning bestäms i samråd med handledare. Denslutliga versionen av examensarbetet ska framläggas för granskning vid ett offentligt seminarium.

Förkunskaper

Minst 45 hp på avancerad nivå inom Magister-/Masterprogram i etnologi varav minst 22,5 hp inom huvudområdet etnologi, eller minst 30 hp på avancerad nivå inom Masterprogram i estetiska vetenskaper varav minst 15 hp inom huvudområdet etnologi.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet