Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Etologi I

Kursen ger fördjupade kunskaper inom hela det etologiska ämnesområdet; som inlärning, beteendeontogeni, fortplantningsbeteenden, anti-predationsbeteenden och sociala beteenden. Kursen innehåller även ett längre praktiskt moment, där du tillsammans med andra studenter genomför en beteendestudie på djur vilken redovisas i en skriftlig rapport (och muntligen). Kursen ges januari - mars och kan komma att ges på svenska.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Cell- och molekylärbiologi 15 hp, Organismernas mångfald och fylogeni 15 hp, Fysiologi 15 hp samt Ekologi och artkunskap 15 hp.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet