Visa allastudier.se som: Mobil

Evolutionsbiologi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid

Evolutionsbiologi

Kursen syftar till att ge insikt i modern evolutionsteori samt att förstå uppkomst, bibehållande och förlust av biodiversitet ur ett evolutionärt perspektiv. Kursen har som målsättning att ge en bred förståelse för såväl mikro- som makroevolutionära mönster och processer och spänner därigenom över flera discipliner, såsom ekologi, etologi genetik och systematik. Tonvikten ligger på förståelse och mycket utrymme ges för diskussion och reflektion. Kursen ges november - januari och kan komma att ges på svenska.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Cell- och molekylärbiologi 15 hp (BL2018), Organismernas mångfald och fylogeni 15 hp (BL2013), Fysiologi 15 hp (BL3005) samt Ekologi och artkunskap 15 hp (BL2015).

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet