Visa allastudier.se som: Mobil

Examensarbete för magisterexamen i kriminologi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Examensarbete för magisterexamen i kriminologi

Målet är att de studerande självständigt under handledning författar en vetenskaplig uppsats. I kursen ska studenten självständigt utföra ett begränsat forskningsarbete. I uppsatsen ska studenten visa fördjupade kunskaper i kriminologisk teori, metod och analys.

Förkunskaper

Kandidatexamen med minst 90 hp i samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, samt minst 15 hp på avancerad nivå.Svenska 3.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet