Visa allastudier.se som: Mobil

Filosofisk logik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Filosofisk logik

Filosofisk logik är det formella studiet av begrepp, egenskaper och relationer som speciellt har studerats inom filosofin. Kursen behandlar också de viktigaste idéerna och systemen inom icke-klassisk logik, samt diskuterar de huvudsakliga filosofiska frågeställningarna som dessa adresserar. Kursen behandlar följande teman:• Kort genomgång av den filosofiska logikens historia.• Nödvändighet och möjlighet med hjälp av möjliga världar-modeller.• Introduktion till deduktiva system för modallogik.• Slutledningar som involverar temporala begrepp och tidslogik.• Logiska system för representation av kunskap och övertygelse.• Introduktion till logiska system för handling och agenter.• Introduktion till intuitionistisk och flervärdig logik.• Modaliteter och kvantifiering, med en informell introduktion till första ordningens modallogik• Introduktion till logik för villkorssatser och relevanslogik.

Förkunskaper

Logik II 7.5 hp, ellerTeoretisk filosofi I - logik 30 hp.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet