Visa allastudier.se som: Mobil

Finansiell ekonomi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid

Finansiell ekonomi

Kursen behandlar tillgångsprissättning och kapitalförvaltning. Den innehåller både en teoretisk och empirisk del, vilket innebär att registrering på Empirical Methods in Economics 2 rekommenderas. Den teoretiska delen täcker modeller för arbitrage, prissättning av aktier och obligationer, optimalt portföljval samt makro-finansiella samband. Den empiriska delen ger träning i att ekonometriskt skatta vissa modeller.

Förkunskaper

Nationalekonomi I, 30 högskolepoäng (hp), Intermediate Micro, 7.5 hp, Intermediate Macro, 7.5 hp, samt Empirical Methods in Economics I, 7.5 hp, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet