Visa allastudier.se som: Mobil

Forensisk lingvistik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Forensisk lingvistik

Kursen tar upp lingvistiska teorier och metoder av betydelse för det rättslingvistiska området. Ett genomgående tema är svenska och internationella rättsfall där lingvistiska data förekommer, och där lingvistisk analys tillämpas. Genom att utforska ämnen såsom talaridentifiering, författarbestämning och diskurs i rättssalen beskrivs hur lingvistisk teori och metod kan tillämpas i praktiken. Kursen tar bland annat upp problematiken kring vad man egentligen kan utläsa ur en röst eller en text, och hur tillförlitligt man kan identifiera eller profilera en talare eller en författare.

Förkunskaper

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska B/Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet