Visa allastudier.se som: Mobil

Forskningspraktik i biologi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Forskningspraktik i biologi

Huvudsyftet med forskningspraktiken är att du skall få möjlighet att praktisera på Stockholms universitet i en forskargrupp som bedriver biologisk, marinbiologisk eller molekylärbiologisk forskning. Du skall få möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter som du har fått under din tidigare utbildning och lära dig planera, dokumentera, och presentera din forskningsuppgift. Du måste innan praktiken påbörjas hitta en handledare vid någon av de biologiska institutinerna vid SU, sedan ska handledaren godkännas och en plan för praktikarbetet upprättas.Kursen ges både höst- och vårtermin, samt på sommaren, och kan genomföras både på engelska och svenska.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 120 högskolepoäng i naturvetenskapligt ämne varav minst 60 högskolepoäng i biologi.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet