Visa allastudier.se som: Mobil

Forskningstrender i toxikologi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Forskningstrender i toxikologi

Kursen bygger på principer som du lärt sig under kursen Toxikologi för miljövetare (MI7015). Vi kommer att belysa aktuella forskningstrender genom diskussion av fallstudier, nya molekylära verktyg och utmaningar i modern tillämpad toxikologi.Vi kommer att studera toxikologiska tillämpningar på både människa och miljö.Ämnen som omfattas är:* hur tillämpas principerna för toxikologi på avancerade forskningsfrågor inom human- och miljökoxikologi* hur nya verktyg tillgängliga för toxikologisk forskning kan leda till upptäckt av nya effekter och verkningsmekanismer* toxicitetstestning i det 21: a århundradet, toxicogenomics, ekotoxikologi, genetisk toxikologi, hormonförstöring, reproduktion eller utvecklingstoxikologi, hantering av kemiska blandningar och aktuella problem som tillkommande föroreningar och mikroplastikKursen innehåller föreläsningar, laborationer, workshops, presentationer och diskussioner.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Toxikologi för miljövetare, 7,5 hp (MI7015) och Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet