Visa allastudier.se som: Mobil

Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor

Kursen ger fördjupade kunskaper om socialt arbete med personer med normbrytande funktionsvariationer. Den behandlar hur välfärdssamhällets organisering påverkar livsvillkoren för personer med funktionsvariationer och tar upp hur funktionsvariationer inverkar på möjligheter till utbildning, arbete, familjeliv och boende över livsloppet. Kursen ger perspektiv på hur funktionsvariation samverkar med andra maktrelationer, som genus, etnicitet, klass, ålder och sexuell läggning, och problematiserar hur arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete kan möjliggöra eller begränsa delaktighet och inflytande.

Förkunskaper

Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet