Visa allastudier.se som: Mobil

Fysikalisk kemi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Stockholm
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Stockholm

Fysikalisk kemi

Kursen behandlar två stora områden inom fysikalisk kemi: Kvantmekanik och spektroskopi och Jämviktoch kinetik. Teorin för den första delen omfattar modern fysikalisk kemi där kvantmekanisk härledning av atomers ochmolekylers tillstånd och energinivåer spelar en central roll. Vidare behandlas atomstruktur,molekylspektroskopi samt magnetisk resonans. Teorin för den andra delen omfattar klassisk fysikalisk kemi: Gasers egenskaper, klassisk termodynamik medtillämpning på bl a vätskor, lösningar, fasjämvikter, elektrokemi, kolloider och ytkemi. Kemisk kinetik ochmodeller för molekylär beskrivning av reaktionsdynamik samt molekylära växelverkningar. Grundläggandestatistisk termodynamik introduceras och molekylära tillståndssummor används för beräkning avtermodynamiska storheter.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kurserna Grundläggande kemi I, 15 hp (KZ2012), Organisk kemi I, 7.5 hp (KO2003) och Biokemi I, 7.5 hp (KB2003).

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Fysikalisk kemi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön