Visa allastudier.se som: Mobil

Fysikens statistiska metoder

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Fysikens statistiska metoder

Kursen behandlar statistiska problem och begrepp inom fysiken. Grundläggande begrepp inom sannolikhetlära, som frekventistisk och Bayesiansk statistik, introduceras i kontexten av fysikaliska mätprocesser. Moderna metoder inom statistisk analys av data presenteras inom områden punktskattning, intervallskattning samt hypotestest. Asymptotiska och exakta metoder diskuteras. Egenskaper av såsom uppskattningar och hypotestester belyses. En översikt av metoder inom flerdimensionella hypotestester och maskininlärning presenteras. Datorbaserade laborationer används för att tillämpa teoretiska kunskaper. Monte Carlo-metoden introduceras och används.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser (exklusive orienteringskurser) omfattande 45 hp matematik och 60 hp fysik där kurserna Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp (MM5012), Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker, 15 hp (FK4026) ska ingå, eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet