Visa allastudier.se som: Mobil

Genus i socialt arbete

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Genus i socialt arbete

Betydelsen av genus skär tvärsigenom samhället, såväl på individnivå som på strukturell nivå och är på så sätt också intimt förknippat med olika samhälleliga maktstrukturer. Socialt arbete rör samspelet mellan individ, organisation och samhälle vilket gör en förståelse av genus central. Kursens huvudsakliga fokus är att teoretisera och diskutera förståelsen av genus på olika samhälleliga arenor och dess implikationer för det sociala arbetet.

Förkunskaper

Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet