Visa allastudier.se som: Mobil

Genus och postkolonialism i Latinamerika

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Genus och postkolonialism i Latinamerika

Kursen belyser effekten av postkolonialt tänkande på aktuell latinamerikaforskning, med fokus på exempelvis teorier utvecklade inom ramen för den så kallade ras-klass-genusmatrisen. Kursen presenterar och diskuterar frågor som latinamerikansk teoretisering om kön, där ett centralt perspektiv syftar till att förklara och förstå komplexiteten hos kvinnors underordnande i en region kännetecknad av historiskt rotade och ömsesidigt förstärkande strukturer av ojämlikhet. Kursen behandlar även specifika teman: våld mot kvinnor, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, feministisk aktivism, sociala konstruktioner av maskulinitet och HBTQ-perspektiv.

Förkunskaper

Kandidatexamen i humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt huvudområde. Engelska 6

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet